اوغان روستایی در دامنه کوه بزغوش
ایمیل ارسال مطلب و عکس : azizkhavari@gmail.com
صفحات وبلاگ
نویسنده: عزیز خان - ۱۳٩٥/٦/٢٤

آقای موسی زوراور و آقای عزیز بابایی

 

مرحوم رحمان اطمینان و عزیز زوراور

 

جناب آقای قدیر ارباب

 

آقای عرفان ارباب

نویسنده: عزیز خان - ۱۳٩٥/٥/۳۱

 

مرحوم یوسف زوراور

 

آقای غضنفر زوراور در جوانی

 

 

آقای فرهاد کیانی و فرزندشان سالار

 

آقای فرهاد کیانی

 

 

آقایان موسی و حسن زوراور فرزندان آقای غضنفر زوراور

 

آقای غضنفر زوراور در کنار حاج یدالله مداح اهل بیت

نویسنده: عزیز خان - ۱۳٩٥/٥/۱٦

عکسها با اجازه ایشان در وبلاگ نمایش داده میشود

 

 

نویسنده: عزیز خان - ۱۳٩٥/٢/۱۳
از بالا سمت چپ به ترتیب آقایان مرحوم صابر طوری فرزند محمد 2 عباس احترامی  ف: رحیم3-مظفر صادقی ف:میرستار4-  بارات شجاع زاده ف:کلبلایی نقی 5- فیروز فراشی ف:بارات 6- -علی عباسی ف:اسد    
از پایین نشسته از چپ7- محمدحسین خوش فرجام ف:مشهدی حسین 8- میر ابوالفضل اکبریان ف:میر مقصود 10- عیسی هاتف ف:میر عزیز 11- علی قلی پور ف:مهدی  12- رحیم هاتف ف:میر عزیز

 

نویسنده: عزیز خان - ۱۳٩٤/٩/٢٥

 

نویسنده: عزیز خان - ۱۳٩٤/۸/٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده: عزیز خان - ۱۳٩٤/٧/۱۳

 

 

این عکس چند روز قبل از ازدواج آقای محمد علی شریف گرفته شده

 

 

جناب آقای التفات شریف در زمان خدمت

 

 

 

 

 

نویسنده: عزیز خان - ۱۳٩٤/٦/۳٠

 

 

 

 

 

اسکندر خان ( شریک پدر بزرگ بنده حاج وهاب خاوری در فرش فروشی آریانا )

 

 

 

 

نویسنده: عزیز خان - ۱۳٩٤/٦/٢۳

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده: عزیز خان - ۱۳٩٤/٦/۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب قدیمی تر »
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :