اوغان روستایی در دامنه کوه بزغوش
ایمیل ارسال مطلب و عکس : azizkhavari@gmail.com
صفحات وبلاگ
نویسنده: عزیز خان - ۱۳٩٠/٩/٢٧

هوشنگ و صادق پورزارع

رضا آرامدل - یعقوب آرامدل - اسماعیل قدرتی - رامین آرامدل

محمد فتاح زاده - هوشنگ - اصغر - رحمان خاوری

محمود پورزارع - هوشنگ آرامدل

حسین ادیب - هوشنگ آرامدل

 

موسی آرامدل

هوشنگ آرامدل - داود فتحی - محمد علی شریف

حاج اسد آرامدل و رسول خاوری

رسول خاوری - هوشنگ آرامدل - داود فتحی

داود فتحی در 13 سالگی

داود فتحی و قره غلام

حاج اسد آرامدل (پدر بزرگ گرامی بنده )

نویسنده: عزیز خان - ۱۳٩٠/٩/٢٧

 

 

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :