اوغان روستایی در دامنه کوه بزغوش
ایمیل ارسال مطلب و عکس : azizkhavari@gmail.com
صفحات وبلاگ
نویسنده: عزیز خان - ۱۳٩۳/٤/٢٩

از راست به چپ : علی آقا آخوندی - حاج ابی صبری - میرزا ابراهیم قربانی و پسرش نوحعلی قربانی و بهاالدین محمدرضا نژاد و نفر آخر زلفعلی کرمی

برداشت گندم در زمان قدیم

سواره کریم قربانی و در بغلش نوحعلی قربانی - ایستاده : رحیم و عظیم قربانی

افتتاح اولین چاه نیمه عمیق در اوغان - ابراهیم قربانی - حاج ابی صبری - مامور آبیاری و نوحعلی قربانی و زلفعلی کرمی

ابراهیم قربانی

اسماعیل قربانی

تیم فوتبال اوغان سال 64

محمود قربانی و دادرس تقی نژاد سال 64

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :