امکانات روستایی اوغان به روایت تصویر

پست بانک اوغان با مدیریت محمد اقبالی

سیلو

قبرستان اوغان

غسالخانه قبرستان اوغان

تعاونی مصرف روستای اوغان

خود من هم در زمان بمباران در این مدرسه ( سوم ابتدایی ) درس خواندم

خانه بهداشت اوغان ( در هفته دو بار پزشک در خانه بهداشت حضور دارد )

/ 0 نظر / 75 بازدید