بازهم عکسهای قدیمی

 محمد آقا پورزارع - حاج ایوب خاوری

 ایستاده از راست : حاج بهلول ملکی - حاج ایوب خاوری

نشسته از راست : علی آقا آرزومند - عباس فتحی - محرم فتحی

 

حاج ایوب خاوری - رسول خاوری ( کودک ) - ناصر خاوری

 

از راست : مرحوم جواد عزت زاده - حاج راهب خاوری - حاج ایوب خاوری

 

 

ایستاده : محسن آچار - نصیر ابوالحسنی

شسته از راست: حاج موسی آرامدل - اسرافیل باقر زاده - حاج ایوب خاوری

/ 1 نظر / 143 بازدید
عبدالحسین خوش فرجام

باسلام شهرت ان دوشخص درعکس عبارتندازاقای محسن اچار فرزندقربانعلی ونصیر ابوالحسنی فرزندبخشعلی.